Dikke lippe,…

mangs te rap

‘t skeelt gin klap

‘k hebt ewettn

knippe vergettn

a’k m niets pakke,

klapt miej de kinnebakke

tiegn’t lös stoande pettier,

‘t blood gutst fier

‘k pleaister miej skier

mear‘t helpt gin zier

heb nen glippe, boawn de lippe

kats van’ leg, waant ‘n dokter zeg:

‘t zal mooi heeln, zoonder vooln

mö’j wa de rest van’ dag de kleppe hooln.