Dikke lippe,…

mangs te rap

‘t skealt gin klap

‘k heb’t ewetten

knippe vergetten

a’k em nieds pak,

klapt miene kinnebak

tiegn ‘t lös stoande pettier,

‘t blood gutst fier

‘n pleaister steet skier

mer‘t helpt gin zier

‘k heb ‘n glippe, boawn de lippe

kats van ‘n leg, waant ‘n dokter zeg:

‘t greujt wa dichte zoonder vooln

mu’j wa de rest van ‘n dag de kleppe hooln.