S Limerick

Op’t traject van Hooltn noar Goor,
leupen twei kwatjes oawer’t spoor
‘n trein reed ze glad
as’n dupje zo plat
“Infloatie” fluustern ‘n een, ‘n aandern in’t oor