Kasdaagn,..

Eersen Kasdag
röllkes met room
kleane päkskes
oonder’n boom

Met’ hele spöl
de pännkes roekt
wordt mear eens
in’t joar gebroekt

Hen en wier
drok geproat
asse met’n alln
wier op thoes an goat

Vrömd as‘n kleansen
dreks noa’t’e zin Opa
nen dikkn knuffel gif
aangsvallig biej miej
oet de buurte blif

Dan zeg’e: Neet da’k Omi
neet meer mag,
mear noa al’t knuffeln
‘n godgaansen dag
bin’k ze kwiet an iedrene
doarum ha’k der nog mear ene,….

Gejoja
26 december 2019