Daanksweard,…

Woerumme?

Ik word eulder
met maankemeanten
heanig greujt mien
strings noar teanten.

Bin vieftig west
gin jonge dearn
mear ik mag der
toch nog wean

Stramme haande
klere te krap
dat döt miej
gin éne klap

‘k Zee oe nog zitten
zo biej de moo
har onwies
met oe te doon

Zesteen moand mear
wörden’t der neet
onbeskrieflijk
wat ‘n verdreet

Woerum geet ‘t leawn
gewoon zin gaank?
en word wiej wa eulder,
godzijdaank

Gejoja

Mei 2018

Mangs kömp verdreet zo dichtebiej da’j der allenig mear wat oawer op pepier könt zetten in de sproake den’t oe noa an ‘t harte lig.