Te,….

  Ik heurn dat der noa de Poasen zovölle leu biej’n dokter warn ewest umdat ze last harrn van de […]

Graats,..

Met dank.

De vriegezelln klokknluuder Graats oet Goor wol geerne met doon as tenor biej’t plaatslijk eukomenisch mannkoor. Hee mog vuurzeengn van […]

Met geveul,…

‘t Hef een tiedje doert vuurda’k dissen hier kon plaatsen. Miej geveul zat der tevölle in. Now allns achter de […]

Slappe was.

  Nen zunigen kearl oet Weenterswiek waan zichzeelf de koning te riek met doezenden Uroos in’t berretiek Vuur’n knieperd klönk […]

Flutgedich,….

Ok ik bin mear ‘n means en de leu die’t miej keant wet, dat a’k zeek bin, dan kömt d’r […]

Femilie he’j,….

    Femilie he’j Femilie he’j, mer kö’j ok kriegn Mocht’ neet bottern kö’j better zwiegn Femilie koömp femilie geet […]

Nog ‘n glimerick

‘n Limerick, mear dan in’t Tweants en met mien eegn dreai deran. Dus in miene oogn ‘n G(erdien)limerick. Nen kettingroker […]

Volgende pagina » « Vorige pagina