Veer Mei

    Veer Mei Mag ik geuln van verdreet Ma’k bliewn zittn as’n aander geet Hool’k mien moond of doo’k […]

Loch,….

  Beleawn Alde daagn eawn of oneawn kloart de loch oawer oons leawn As‘n klean’ bulkske dat noa’t zoch de […]

‘n Rolberoerte,….

Zo as ieleu wet, bin ik nog neet zolange fbgebroeker. Heb vurige wekke mien sajt edeelt. Vevömndag kree’k zowat nen […]

In’t zönnke,..

  Zommer ‘t Höar wappert, achter op ‘n brommer beaide vaste plakt oons ‘n zommer as’t zönke zich mear eawn […]

‘Kwoots,..’

    Mangs sköt miej wat tebinn, wat in oonze sproake zovölle mooier kleenkt as in’t Hollaands. Hieroonder ‘n paar […]

Niej jäske

‘T is ‘n betje völle waark, heb miej der wier glad op verkekken. Dat oawerkömp miej wa vaker. Mear’t koomp […]

Hen- of wiergoan?

Gedich noar anleidege van de Alzheimerwekke. Hen- en wiergoan Zee löp a eawn ‘t leawn vuurbiej Der is gin oons […]

Volgende pagina » « Vorige pagina