Te,….

 

Ik heurn dat der noa de Poasen zovölle leu biej’n dokter warn ewest
umdat ze last harrn van de daarmen,…….
Dat brach miej op’t voolgende gedich.

te

te hope
te heanig
te wisse
te weanig

te klean
te kloar
te zeute
te zwoar

te rieke
te roond
te blas
te bloond

te met
te mear
te völle
te vrea

Gejoja maart 2016