Te,….

Ik heurn dat der noa de Poasen zovölle leu biej ‘n dokter warn ewest
umdat ze last harren van de daarmen,…….
Dat brach miej op ‘t voolgende gedich.

te

te hope
te heanig
te wisse
te weanig

te klean
te kloar
te zeute
te zwoar

te rieke
te roond
te blas
te bloond

temet
temear
tevölle
tevrea

Gejoja maart 2016