Proont,..

Zwaluwen skeert proont oawer 

‘t dak zeendrend van hette

terstoond daampnd de groond.

Zo as ze hoes-hoolt, giert

boert of oever-loos

beanketeern doot,

zo stille dicht ‘t zwaluwstätje

ealken gaapden woond.

Gejoja, mei 2022.

Zwaluwen skeert proont

oawer ‘t dak

zeendrend van hette

terstoond

daampnd de groond.

Zo as ze hoes-hoolt,

giert, boert of

oever-loos

beanketeern doot,

zo stille dicht

‘t zwaluwstätje 

ealken gaapden woond.

Gejoja, mei 2022