Met geveul,…

‘t Hef een tiedje doert vuurda’k dissen hier kon plaatsen.
Miej geveul zat der tevölle in. Now allns achter de rugge is en wiej twei prachtige kleankeender hebt wi’k ‘m oeleu toch loatn leazn. Gearne met geveul,….

Klean geluk

Kleane häandkes
kleane veutkes
eugkes gliejdt dichte
vuur’t sloapn goan

‘n Läch stuupke
um’t kleane möndke
dut miej ‘t hatte
rapper sloan

As’se ‘t hoes vult
met heeldre stemkes
bie’t goan’ nattn smokkert
aans op good geluk

Dan zee’k eur grotva
mangs glad heanig
‘n zakdook wegmoffeln
in’ boksentuk

A’j’t neet hebt had
kö’j’t ok neet missen
dat is zo’t gezegde geet
Mear gleuf miej a’j,
vuur’j’t hebt, a mut missen
dat oe de wearld net zo good vergeet

Gejoja, 2013