Categorie: Uncategorized

Nötn

nötn heb kleane nötn op’n zaank kan’t eaglijk slech wochen nen riege tot op’n gaank ‘n gat as nen hooltn […]

Niej jäske

‘T is ‘n betje völle waark, heb miej der wier glad op verkekken. Dat oawerkömp miej wa vaker. Mear’t koomp […]

Slappe was.

  Nen zunigen kearl oet Weenterswiek waan zichzeelf de koning te riek met doezenden Uroos in’t berretiek Vuur’n knieperd klönk […]