Categorie: limerick

Graats,..

Met dank.

De vriegezelln klokknluuder Graats oet Goor wol geerne met doon as tenor biej’t plaatslijk eukomenisch mannkoor. Hee mog vuurzeengn van […]

S Limerick

Op’t traject van Hooltn noar Goor, leupen twei kwatjes oawer’t spoor ’n trein reed ze glad as’n dupje zo plat […]