Hoe’t zovear köm.

 

A heel vrou köm ik der achter hoe plezeerig leazen en vuurleazen is.

Der is ‘n tied ewes dat gin eankel leasbook vealig was. Vuural in de klasse, biej measter Visser wörden verhalen complete theaterstukken. Hee was gek op geskiedenis en verslönd beuke.  

Toe’k mien vakkenpakket mos samenstellen op de Havo he’k ok eközen vuur keunst en cultuur biej measter Voortman. Ik mog gearne teeken en dingen in mekaar zetten. Doar he’k völle materiaaln- en techniekenkennis op-edoane en heb doar tot an de dag van vedage nog völle wille van.

Riemsels maken is begönnen vanof de tied dat miene wichter noar de basisskole gungen. Doar heulp ik met niveauleazen en kree’k in de gaten dat mangs een riempke maklijker least dan ‘n laank epistel. Doar is IEKUS duur oontstoan. Teeken en vuural skeeldern doo’k nog gearne, woerin vake as thema de netuur terugge-kömp. Hieronder nen skeelderieje van ofgelopen weenter, ik hool der van um der ‘n verhaal in te vertellen.

Alns met mekaar hef miej ebracht tot wa’k nou zin: ‘n keunstig meansch met mangs

de penne eawn skaarp as de tonge.